Các Cán Bộ Hiện Tại

truong khoa

Trưởng khoa:

Ths.Bs CKII Nguyễn Thị Thanh Hà

pho khoa 1

Phó khoa:

Ths.Bs Nguyễn Thị Thủy

pho khoa 2

 Phó khoa:

Ths.Bs Hoàng Hải Yến

ytt

KTV Trưởng:

CN.Nguyễn Thị Kim Nhung