Lịch Sử Hình Thành

GIỚI THIỆU VỀ KHOA XÉT NGHIỆM

Khoa Xét Nghiệm thành lập năm 1979

 

Đội ngũ nhân viên khoa Xét Nghiệm

–  Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

+ Xét nghiệm chẩn đoán

+ Xét nghiệm sàng lọc

– Thành tích đã đạt được qua 35 năm:

+ Tích cực triển khai mở rộng các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại, nhân lực được đào tạo liên tục nhằm nâng cao trình độ chuyên môn (85% bác sỹ là thạc sỹ, 35% Kỹ thuật viên là cử nhân cao đẳng, đại học)

+ Vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong công tác, với tính chất công việc

thầm lặng, đội ngũ cán bộ nhân viên trong khoa luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào kết quả khám chữa bệnh của bệnh viện.

+ Nhiều năm liền khoa được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp và của

Bệnh viện về những thành tích đã đạt được.