Liên Hệ

KHOA XÉT NGHIỆM – BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI  

Số điện thoại: 04.37757192 – 04.37754266.                                  

Địa chỉ: – Đường La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

               – Thuộc khu nhà D, tầng 1, giữa trung tâm bệnh viện và các khoa phòng.