Phòng Giao Ban

PHÒNG GIAO BAN

Thông thường một buổi giao ban sẽ vào buổi trưa thứ 4 hàng tuần, do Trưởng Khoa

“Ths.Bs CKII Nguyễn Thị Thanh Hà” điều hành cùng sự góp mặt của các Phó Khoa, KTV Trưởng, Cử Nhân cùng các KTV, Y sĩ và Điều Dưỡng.