Phòng Huyết Học

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

Ths.Bs Nguyễn Thị Thủy (Phó Khoa)

Gồm có 2 máy chạy “Công Thức Máu”:

+ Máy 1 (bên trái) là máy RUBY, chạy bằng bóng đèn quang học, có thể chạy được 2 chế độ “Người lớn – CBC” và “Sơ sinh – CBC.RRBC”. Có 2 chế độ chạy là tự động và chạy thủ công bằng tay.

+ Máy 2 (bên phải) là máy LH780, chạy bằng bóng đèn laser, có chế độ chạy tự động và chạy thủ công bằng tay.