Phòng Máy Tính

PHÒNG MÁY TÍNH

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

KTV.Nguyễn Văn Toán

Một máy chuyên để in kết quả trả cho bệnh nhân, do Trưởng Khoa thực hiện.

Chuyên để nhập máy những giấy có chỉ định của Bác Sỹ cho làm xét nghiệm.

Nhận bệnh phẩm của các khoa, phòng.

Chuyển kho, chuyển số liệu hàng ngày để có những thông số cụ thể những test làm hàng ngày.

Có một chiếc điện thoại để trả lời những thắc mắc, vấn đề liên quan đến các qua phòng.